Un nou llibre posa al descobert la simbologia de la Cripta de la Colònia Güell

11-07-2024

El pròxim dimarts 16 de juliol a les 18:30 hores a la Cripta de la Colònia Güell es presentarà el llibre Interpretació simbòlica de la Cripta de la Colònia Güell.

Aquest llibre ha estat editat pel Consorci de la Colònia Güell en versions catalana i castellana, i ha estat escrit per Miquel Domènech, qui havia estat el seu responsable tècnic entre 1993 i 2018. Amb aquesta publicació, el Consorci contribueix a aprofundir i divulgar el coneixement d’aquest edifici que està inclòs en la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.

De fet, el llibre és la plasmació d’un treball de recerca sobre la simbologia d’aquest edifici tan singular, construït per Antoni Gaudí entre el 1908 i el 1914, any en què la família Güell va decidir aturar les obres. En aquell moment només s’havia construït la cripta i tot just s’estava començant la que havia de ser l’església superior. Així, en quedar l’edifici inacabat, la cripta passà a ser l’església de la Colònia Güell.

La Cripta de la Colònia Güell ha estat estudiada sobretot en el seu vessant arquitectònic, que és sens dubte excepcional. Però ha estat poc estudiada, i encara parcialment i amb errors, pel que fa a la seva interpretació simbòlica. Així, en aquest llibre es fa per primera vegada una interpretació simbòlica acurada del conjunt de l’edifici que havia de ser i, amb detall, de la part realment construïda. Una interpretació simbòlica que és fonamental, ja que, com es diu en el llibre “cal tenir en compte que les opcions del disseny arquitectònic i dels recursos constructius aplicades en una església estan al servei de les seves expressions simbòliques i necessitats litúrgiques. Per tant, identificar la simbologia del conjunt i de cadascun dels elements que la integren, també és necessari per entendre plenament l’expressió arquitectònica de l’edifici.

L’autor ha seguit un procés de recerca guiat per un criteri científic mitjançant el qual ha trobat un discurs simbòlic coherent del conjunt de l’edifici, inclosa la part no construïda. Així, s’ha examinat tota la documentació gràfica original de Gaudí que s’ha conservat fins ara, així com els estudis més avançats  de projecció del conjunt de l’edifici, i la bibliografia existent. A partir d’aquesta informació s’analitza l’església com a conjunt i, amb detall, cadascun dels elements als quals es pot atribuir una significació simbòlica, que en aquest cas, com a temple de l’Església catòlica, tenen com a referents la Bíblia i la doctrina de l’Església.

El treball de recerca ha estat laboriós, ja que la Cripta de la Colònia Güell és una obra força complexa, innovadora i atrevida, realitzada en l’etapa de maduresa creativa de Gaudí, el qual havia evolucionat cap a formes expressionistes i altres properes a l’abstracció, que quedaren truncades en part amb la interrupció d’aquesta obra.

S’ha de destacar que, a més d’identificar per primera vegada el discurs simbòlic del conjunt, el llibre recull diversos elements simbòlics, més o menys de detall, que també per primera vegada interpreta i encaixa amb el discurs global. Aquests elements són materials de construcció, estructures o figuracions elaborades amb materials diversos. Com s’ha repetit tantes vegades per part dels estudiosos de Gaudí, per ell no hi havia diferència entre estructura i ornamentació, ja que feia que l’estructura fos en si mateixa ornamental.

La Cripta de la Colònia Güell és un edifici declarat Bé d’Interès Cultural Nacional i està inclòs en la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.

El Consorci de la Colònia Güell és una entitat pública integrada per l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona, tots ells copropietaris de la Cripta de la Colònia Güell, més l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. Aquest Consorci té com objecte la conservació, la difusió i la recerca de la Cripta de la Colònia Güell, així com el manteniment i millora del seu entorn.