S’inicien dues obres de restauració a la Cripta de la Colònia Güell

15-03-2022

El Consorci de la Colònia Güell ha posat en marxa dues intervencions de restauració de la Cripta de Gaudí de la Colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló, la “Reparació de la coberta principal” i la “Restauració dels paraments exteriors i dels elements de trencadís de vidre i ceràmica de les finestres”.

Aquests treballs de restauració, que s’han iniciat el dimecres 9 de març, tenen un pressupost total de 229.591,86 euros i 270.795,65  euros respectivament, i un termini d’execució de sis mesos, en el cas de la primera obra i de vuit mesos i mig en el cas de l’obra de restauració dels paraments exteriors.

La seva finalitat és garantir la total impermeabilització en els sectors d’intervenció per a protegir l’obra de Gaudí, i en tots els seus elements constructius i materials, alhora que millorar les condicions dels mateixos a fi d’allargar la seva vida útil i minimitzar el seu manteniment i sostenibilitat futura.

Per a la redacció del projecte bàsic i executiu de l'obra "Reparació de la coberta del cos principal de la Cripta de la Colònia Güell" el Consorci de la Colònia Güell ha obtingut una subvenció del Ministerio de Cultura y Deporte, en el marc de les Ayudas de Patrimonio Mundial de l'any 2020, per un import total de 6.468,66 euros.

Les  dues obres estan cofinançades pel Programa Operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 en l’àmbit de la gestió i conservació del patrimoni cultural arquitectònic, arqueològic i paleontològic, gestionat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

La Cripta de la Colònia Güell és un edifici declarat Bé d’Interès Cultural Nacional i està inclòs a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.

El Consorci de la Colònia Güell és una entitat pública integrada per l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona, tots ells copropietaris de la Cripta de la Colònia Güell, més l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. Aquest Consorci té com objecte la conservació, la difusió i la recerca de la Cripta de la Colònia Güell, així com el manteniment i millora del seu entorn.