Patrimoni Mundial

La Cripta de Gaudí va ser declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO el 2005

Image

Patrimoni de la UNESCO

La Cripta de Gaudí va ser declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO el 15 de juliol de 2005. Aquest reconeixement es va realitzar conjuntament amb d’altres obres de l’arquitecte Antoni Gaudí: la Casa Vicens, la façana de la Nativitat i la cripta de la Sagrada Família i la Casa Batlló; que conjuntament amb les primeres obres inscrites a l’any 1984, el Palau Güell, el Park Güell i la Pedrera, conformen el bé en sèrie “Obres d’Antoni Gaudí” del Patrimoni Mundial.

Part de

Patrimoni Mundial UNESCO logo

Criteris d'inscripció

La inscripció conjunta d’aquestes obres es va fonamentar en els tres criteris següents:

Criteri (i)
L’obra d’Antoni Gaudí representa una contribució creativa excepcional i destacada al desenvolupament de l’arquitectura i la construcció de finals del segle XIX i principis del segle XX.

Criteri (ii)
L’obra de Gaudí representa un important intercanvi de valors estretament associats amb les corrents culturals i artístiques del seu temps representat pel modernisme català. Es va anticipar i va influir en moltes de les formes i tècniques que han tingut un paper en el desenvolupament de la construcció moderna del segle XX.

Criteri (iv)
L’obra de Gaudí presenta molts exemples rellevants de les tipologies de la construcció de l’arquitectura pública i residencial de principis del segle XX, una arquitectura en el desenvolupament de la que Gaudí va exercir un genial i determinant paper creatiu.

La Convenció sobre la protecció del patrimoni mundial

La Conferència General de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura, en la seva 17a. Reunió celebrada a París del 17 d’octubre al 21 de novembre de 1972, va aprovar la Convenció sobre la protecció del patrimoni mundial.

La Convenció sobre la protecció del patrimoni mundial va fixar les directrius per a la declaració d’un bé cultural i/o natural de valor universal excepcional com a patrimoni mundial i les obligacions per a la seva protecció, cura i salvaguarda per a les generacions actuals i futures.

Espanya va ratificar la Convenció sobre la protecció del patrimoni mundial el 4 de maig de 1982.